เครื่องกรองน้ำ PROPURE RO-100GPD MT
สินค้ามาใหม่ สินค้าลดราคา
8,500.00 บาท
13,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกรองน้ำดื่ม่

 

คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำ

1).วัสดุ

2). ไส้กรอง

แอฟสแ