ไส้กรองน้ำราคาถูก พร้อมบริการ

 

บริการรับเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มทุกรุ่น ทุกแบบ พร้อมบริการถึงที่่

โทร. 081-831 2849, 089-775 1369

ความสำคัญของเปลี่ยนไส้กรอง

    1). ควรเลือกใช้ไส้กรองแท้ ที่มีมาตราฐาน และได้รับการรับอง จากสถาบันระดับสากล เช่น NSF & WQA 

    2). ควรใช้ไส้กรองให้เหมะสมกับ ระบบของเครื่องกรองน้ำ 

    3). ควรเปลี่ยไส้กรองให้ถูกตำแหน่ง และถูกขั้นตอน

    4). ควรมีความเข้าใจในขั้นตอนของการล้างระบบไส้กรอง

    5). ควรมีความรู้เรื่องความสามารถของระบบกรองแต่ละแบบ     

            เนื่องจากเครื่องกรองน้ำแต่ละรุ่น(ระบบ) แต่ละแบบ(ขั้นตอน) มีการใช้ไส้กรองที่มีขนาดใหญ่ (ความละเอียด) ไปหาขนาดเล็ก เราควรอ่านข้อมูลกำกับไส้กรองให้เข้าใจ ก่อนทำการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้ไส้กรองเกิดความเสียหายได้ รวมถึงส่งผลเสียต่อเครื่องกรองน้ำ และคุณภาพของน้ำที่ได้ตามลำดับ

 

การเลือกซื้อไส้กรอง          

             การเลือกใช้ไส้กรองและสารกรองแท้ ที่ได้รับการรับรองมารตราฐาน NSF และ WQA (Water Quality) ได้ประกาศรับรองการคุณภาพเพื่อให้ผลิต และผู้ใช้ได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ปลอภัยสารสารปนเปื้อนต่างๆ

ทั้งสองเป็นองค์กรหลักเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม นอกเหนือจาก UL (Underwriters Laboratories) และ ANSI (American National Standards Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ NSF เพื่อพัฒนามาตรฐานน้ำดื่มให้ปลอดภัยสูงสุด


 

NSF : National Science Foundation หรือ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2493 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบร่วมกับสถาบัน ANSI เช่น ANSI/NSF 42 ที่ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดระดับสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม เนื่องจากค่าปนเปื้อนในน้ำมีเพิ่มมากขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ การกำหนดมาตรฐานจึงต้องปรับปรุงตลอดเวลา  NSF ให้การรับรองคุณภาพของน้ำโดยอ้างอิงมาตรฐานของ ANSI เป็นหลัก คณะกรรมการของ NSF ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ผลิต ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันร่างกฎเกณฑ์และพัฒนาคุณภาพของน้ำ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เนื่องจากเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นกลาง


WQA : Water Quality Association หรือ สมาคมคุณภาพน้ำดื่ม เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ใช้มาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ผลิต ครอบคลุมมาตรฐานการทดสอบ การจำหน่ายและบริการ  มีสมาชิกเป็นผู้ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ ให้การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิต การติดตั้ง การขาย เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคและผู้ผลิต ตั้งมาตรฐานโกลด์ซีลให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณสิ่งปนเปื้อน ใช้วัสดุที่มีความคงทนและปลอดภัย เป็นมาตรฐานความปลอดภัยกว้างๆ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและลงลึก

 

 

บริการรับเปลี่ยนไส้กรองคุณภาพสูง

ได้รับการรับรอง NSF & WaterQulity (WQA)

ไส้กรองแท้ทุนรุ่น-ทุกแบบ ระดดับ Food-Grand

Tel : 081-831 2849

089-775 1369

@Line ID: p-water.net

P-WATER SERVICES

บริการนอกสถานที่ ในเขต กรุงเทพฯ+ปริมณฑล

ราคาเริ่มต้น 300 ฿.