ศูนย์บริการรับซ่อมเครื่องกรองน้ำ ro,ทุกรุ่น ทุกอาการ ราคาถูกที่สุด 300 บาท

ศูนย์รับบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ 300 บาท ทุกอาการ

"รับซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO UV UF ทุกอาการด้วยอะไหล่ แท้ ได้มาตราฐาน "


 

อาการผิดปรกติของเครื่องกรองน้ำที่คุณควรสังเกต

- ปั้มไม่ทำงาน

สาเหตุ

  1). น้ำไม่เข้าระบบ / น้ำไหล่อ่อน

    - ไส้กรองบางไส้หมดสภาพการใช้งาน(ไส้ตัน/เต็ม ส่วนใหญ่จะเป็นไส้แท้ได้มาตราฐาน)

    - ระบบการไหลของน้ำติดขัด (เจอไม่บ่อยแต่มีให้เห็นเป็นประจำ)

  2). ไฟฟ้าไม่เข้าระบบ

    - หนูกัดสายไฟฟ้าขาด บางเส้น หรือหลายเส้น

    - ระบบไฟฟ้าบางจุด หมดอายุการใช้งาน

    - เกิดจากการประกอบระบบผิด ประเภทการใช้งาน

วิธีตรวจสอบ

  1) . สายไฟฟ้า

  2). น้ำเข้าเครื่อง

  3). หากไม่พบอาการ (เรียกช่าง)

 

- น้ำทิ้่งไหลไม่หยุด

สาเหตุ

  1). ไส้กรอง RO:Manbrane หมดอายุการใช้งาน*

  2). อะไหล่บางจุด/ตัว ทำงานผิดปรกติ

  3). การประกอบระบบการทำงาน บางจุด*

  4). ระบบไฟฟ้าไม่สมบูรณ์***

วิธีตรวจสอบ

  1). คุณภาพไส้กรอง(ใช้ไส้กรองถูกต้องหรือไม่)

  2). อะไหล่บางตัวหมดสภาพการใช้งาน (เรียกช่าง)

 

- เครื่องทำงานนาน กว่า2-3 ชั่วโมง

สาเหตุ

  1). แรงดันน้ำเข้าระบบเครื่องกรองน้ำต่ำ**

  2). ไส้กรองบางตัว**หมดอายุการใช้งาน*

  3). ปั้มไม่มีแรงขับ/ปั้มอ่อนแรง (เรียกช่าง)

  4). เครื่องกรองน้ำถูกประกอบไม่ตรงกับการใช้งาน*****(พบบ่อยครับ)

  5). การวางตำแหน่งของอะไหล่ไม่ตรงจุด**(เจอมากครับ)

 วิธีตรวจสอบ

  1). ไส้กรองบางตำแหน่ง/ตัวหมดสภาพการใช้งาน

  2). ตรวจสองอะไฟฟ้าบางจุดทำงานไม่ปรกติ(เรียงช่าง)

  3). เครื่องมีการใช้งานเกิดระยะการดูแลรักษา(เรียกช่าง)

 

- เครื่องมีเสียงดัง

วิธีตรวจสอบ

  1). ระบบไส้กรอง(เปลี่ยน/ติดตั้งถูกตำแหน่ง/รุ่น หรือไม่)

  2). ระบบแรงดัลน้ำระบบผิดปรกติ(เรียกช่าง)

  3). อะไหล่บางชินหมดอายุการใช้งาน(เรียกช่าง)

- น้ำดื่มไม่ไหล่

วิธีตรวจสอบ

  1). ไส้กรองแต่ละตำแหน่งใช้งานปรกติหรือไม่ ?

  2). ระบบเครื่องทำงานเป็นปรติหรือไม่ ?

  3). หากไม่เข้าใจติดต่อ ช่างที่ใช้บริการที่ไว้วางใจครับ

 

- น้ำมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

สาเหตุ

  1). ระบบการกรองล้มเหลว*

  2). ไส้กรองน้ำที่ใช้คุณภาพต่ำ/ไม่ได้มาตราฐาน

  3). การติดตั้งตำแหน่งไส้กรองผิด*

 วิธีตรวจสอบ

  1). คุณภาพไส้กรองที่ใช้(ตรงรุ่นหรือไม่)

  2). คุณภาพของไส้กรองได้มาตราฐานหรือไม่

  3). เปลี่ยน หรือ ติดตั้งไส้กรองถูกวิธีหรือไม่

  4). อะไหล่บางตัวในระบบน้ำ ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ครับ (เรียกช่าง)

 

- เครื่องทำงานแต่น้ำไม่ไหล

สาเหตุ

  1). ไส้กรองบางตัว *หมดอายุการใช้งาน

  2).ระบบไฟฟ้าบางจุด* หมดอายุการใช้งาน

วิธีการแก้ไข

  1). เปลี่ยนไส้กรอง*

  2). เปลี่ยนอะไหล่*ที่ชำรุ่ดเสียหาย

*** แนะน้ำเรียกช่างที่ท่านไว้ใจให้บริการครับผม***

 

สาเหตุที่ได้นำมาเสนอ จะพบบ่อยๆ ครับ หากท่านไม่แน่ใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

โทรฯ : 081-831 2849

        : 089-775 1369

@Line : ได้ทั่ง 2 หมายเลขครับ

 

 การทำงานของระบบไฟฟ้า ที่ควรทราบเบื่องต้น

1). Low Swith ทำหน้าที่ เปิด/ปิด ระบบไฟฟ้า เมื่อมีน้ำขาดหรือ ปิดประตูน้ำ(วาล์วน้ำ)เข้าเครื่อง

2). High Swih ทำหน้าที่ เปิด/ปิด ระบบไฟฟ้า เมื่อน้ำเต็มถังสำรอง หรือ ปิดก๊อกน้ำดื่ม

3). Solenide Valve ทำหน้าที่เปิดน้ำไม่ให้ไหลผ่านเมื่อ Low และ High ปิดการทำงาน

 

เครื่องกรองน้ำดื่ม ได้มีมาตราฐาน ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ดังนี้

มาตรฐาน NSF และ WQA แตกต่างกันอย่างไร

NSF ย่อมาจาก National Science Foundation

WQA ย่อมาจาก Water Quality Association

ทั้งสองเป็นองค์กรหลักเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำดื่ม นอกเหนือจาก UL (Underwriters Laboratories) และ ANSI (American National Standards Institute) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับ NSF เพื่อพัฒนามาตรฐานน้ำดื่มให้ปลอดภัยสูงสุด

NSF หรือ มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 2493 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานด้านการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ มีการกำหนดมาตรฐานการทดสอบร่วมกับสถาบัน ANSI เช่น ANSI/NSF 42 ที่ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดระดับสารปนเปื้อนในน้ำดื่ม เนื่องจากค่าปนเปื้อนในน้ำมีเพิ่มมากขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ การกำหนดมาตรฐานจึงต้องปรับปรุงตลอดเวลา  NSF ให้การรับรองคุณภาพของน้ำโดยอ้างอิงมาตรฐานของ ANSI เป็นหลัก คณะกรรมการของ NSF ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ผลิต ผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันร่างกฎเกณฑ์และพัฒนาคุณภาพของน้ำ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เนื่องจากเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นกลาง 

WQA หรือ สมาคมคุณภาพน้ำดื่ม เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ใช้มาตรฐานที่กำหนดโดยผู้ผลิต ครอบคลุมมาตรฐานการทดสอบ การจำหน่ายและบริการ  มีสมาชิกเป็นผู้ร่างระเบียบและกฎเกณฑ์ ให้การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับการผลิต การติดตั้ง การขาย เป็นต้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคและผู้ผลิต ตั้งมาตรฐานโกลด์ซีลให้กับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดปริมาณสิ่งปนเปื้อน ใช้วัสดุที่มีความคงทนและปลอดภัย เป็นมาตรฐานความปลอดภัยกว้างๆ ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนและลงลึก

ความแตกต่างที่เด่นชัด คือ NSF ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุดิบของวัสดุทุกชนิดที่สัมผัสกับน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นพิษ 

ส่วน WQA ไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปนเปื้อนที่มีผลต่อสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้กำหนดค่าสูงสุดของสิ่งปนเปื้อนในน้ำ หรือ Maximum Contamination Level (MCL) ในขณะที่ NSF ได้กำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าสูงสุดของสิ่งปนเปื้อนในน้ำ หรือ Maximum Contamination Level (MCL)

นอกจากนี้ มาตรฐาน WQA S-300 ยังไม่ได้พูดถึงสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่เป็นสารโลหะหนัก สารเคมี และสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพ ในขณะที่ NSF กล่าวถึงในมาตรฐาน ANSI/NSF 58 เช่น แบเรียม  แคดเมียม  เฮกซ่าวาเลนท์โครเมียม ไตรวาเลนท์โครเมียม ทองแดง ฟลูออไรด์ ตะกั่ว ปรอท ไนเตรทผสมไนไทรท์ สิ่งปนเปิ้อนอินทรีย์ 39 ชนิด แร่เรเดียม เซเลเนียม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การรับรองของ NSF สามารถเลือกรับรองเฉพาะมาตรฐานหรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งตามต้องการได้ ดังน้ั้น ผู้บริโภคจะต้องเรียนรู้ให้ดีว่า ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง NSF นั้นได้รับการรับรองภายใต้หัวข้อใด เพราะมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละหัวข้อไม่เท่ากัน ตัวอย่างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมเรื่องสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย คือ ภายใต้หัวข้อ  ANSI/NSF 42 หรือ 58 ส่วนในระบบอุตสาหกรรม NSF อาจรับรองเฉพาะจุด ไม่รับรองทั้งระบบก็ได้  ผู้บริโภคควรต้องตรวจสอบให้ดีว่าสถานที่ผลิตสินค้าได้รับการรับรองความ ปลอดภัยทั้งหมดหรือบางจุดเท่าน้ัน และภายใต้มาตรฐานใด

แอนดี้ คริสเทนเซน ผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ (Certified Water Specialist)
การเลื่อกใช้สินค้า และอะไหล่ที่ได้คุณภาพมาตราฐาน ทำให้ปัญหาการใช้เครื่องกรองน้ำหมดไป การซ่อมบำรุงต่ำ / ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้น้ำดื่มคุณภาพ ทำให้ชีวิตท่านปลอดภัย

สำคัญที่สุดของระบบเครื่องกรองน้ำแบบ RO Rever osmosis คือ

PUMP และPOWER

Low pressuer switch

High pressuer switch

ซึ่งทำให้เครื่องกรองน้ำระบบ RO มีความแตกต่างจากเครื่องกรองน้ำระบบอื่นที่ไม่มีอะไหล่ประเภทนี้ (เป็นระบบความคุมแรงดันน้ำ) ระบบ RO เป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ใช้แรงดันสูง เนื่องจากเป็นระบบที่มีการกรองน้ำได้ขนาดเล็กที่สุด คือ เล็ก 0.0001 ไมครอน(เป็นการกรองที่เล็กที่สุดในโลก) การกรองประเภทนี้เป็นการที่สามารถแยก น้ำและสารอันตรายออกจากกันได้ ทำให้เราได้น้ำที่สะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย พร้อมดื่ม คุณภาพน้ำที่ได้เป็นน้ำที่ดีและมีคุณภาพสูง ปราศจากสารอันตราย และเชื้อโรค ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อเรา