เครื่องกรองน้ำ 1 2 3 4 5 6 7 ขั้นตอน

วิธีเลือกเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำมีให้เลือกหลากรุ่น หลายแบบ มากราคา แต่ที่สำคัญคือ เราพอใจ และชอบ เราถึงซื้อ  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักรกับเครื่องกรองน้ำแต่ละรุ่น แต่ละตลาด ดูว่า แบบใหน ถูกตา ตรงใจ ใช่เลย


 

แบบที่ 1 เครื่องกรองน้ำ 1 ขั้นตอน หรืือระบบกรองน้ำ แบบเดืี่ยว เป็นระบบกรองน้ำตามวัตถุประสงค์ผู้ใช้ เช่น กรองกลิ่น,กรองสี,กรองหินปูน,กรองฝุ่น,เป็นต้น

ชนิดของไส้กรองน้ำ แบบ 1 ขั้นตอน

*** แบบที่ 1 กรองกลิ่น สี สารคลอรีน ตัวอย่างเช่น***


(1.1). ไส้กรอง Sedement Filter (PP) กรองเศษฝุ่น ผง ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก

 


 

(1.2). ไส้กรอง Carbon Block Filtrartion (CTO) กรองกลิ่น สี คลอรีน

(1.3). ไส้กรอง / สารกรอง Ion Exchange Resin Filtration กรองแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม ทำให้น้ำที่ผ่านนุ่มนวนขึ้น

 

(1.4). ไส้กรอง Ceramic Filtration กรองสาร หรือเชื่โรคที่มีขนาดเล็ก 0.3-0.5 ไมครอน


แบบที่2 เครื่องกรองน้ำระบบ 2 ขั้นตอน มีให้เลือตั้งแบบหลายรูปแบบ ตั้งแต่ราคา 100-30,000 บาท ยกตัวอย่างให้เราเห็นง่าย เช่น

รุปแบบในการกรอง 2 ขั้นตอน อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์ผู้น้ำไปใช้เช่น

*** แบบที่ 2.1 กรองกลิ่น สี สารคลอรีน ตัวอย่างเช่น***

(1.1). ไส้กรอง Sedement Filter (PP) กรองเศษฝุ่นผง ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก

(1.2). ไส้กรอง Carbon Block Filtrartion (CTO) กรองกลิ่น สี คลอรีน

*** แบบที่ 2.2 กรองหินปูนความกระด้างในน้ำ***

(2.1). ไส้กรอง Sedement Filter (PP) กรองเศษฝุ่นผง ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก

(2.2). ไส้กรอง/สารกรอง Ion Exchange Resin (REN) กรองแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม น้ำให้น้ำมีความนุ่มนวนขึ้น

*** แบบที่ 2.3 กรองเชื้อและกรองกลิ่น***

(3.1). ไส้กรอง Ceramic Filtration กรองเชื้อโรคได้บางชนิด

(3.2). ไส้กรอง Carbon Block Filtration กรองคลอรีน กลิ่น สี

*** แบบที่ 2.4 กรองกลิ่น สี คลอรีน และเชื้อโรค***

(4.1). ไส้กรอง Carbon

(4.2). ระบบกำจัดเชื้อด้วยแสยีวี UV Water Filtration System

***แบบที่ 2.5 กรองกลิ่น สี คลอรีน กรองความกระด้าง

(5.1). ไส้กรอง Carbon Block Filtration กรองกลิ่น สี คลอรีน

(5.2).ไส้กรอง Ion Exchange Resin Filtration กรองแลกเปลี่ยประจุที่เป็นโซเดี่ยมเครื่องกรองน้ำแบบ 3 ขั้นตอน ระบบกรองน้ำแบบ 3 ขั้นตอน ได้รับความนีิยมมาก ช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบัน อาจไม่ได้รับความนิยม เนืองจากระบบกรองน้ำที่มีขายในบ้านเรามีการแข็งขันเรื่องราคา จนทำให้ผู้ขาย มีการคิดระบบที่มากกว่า เดิมและลดราคาให้ถูกลง เพื่อแย่งส่วนแบ่ง ทางการตลาด กันมากขึ้น

 

เครื่องกรองน้ำดื่ม(น้ำประปา / น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว) ซ่ิ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

***แบบที่ 3.1 ระบบกรอง ฝุ่นผง ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก/กลิ่นสี คลอรี /หินปูน น้ำกระด้าง****

(1.1). ไส้กรอง Sedement Filter (PP) กรอง ฝุ่นผง ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก

(1.2). ไส้กรอง Carbon Block Filtartion (CTO) กรองคลอรีน กลิ่น สี

(1.3). ไส้กรอง Ion Exchange Resin Filter (REN) กรองแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม น้ำที่ผ่านจะมีความนุ่มนวนชวนดืิ่ม

***แบบที่ 3.2 กรองเชื้อ/กรองคลอรีน กลิ่น สี/กรองหินปูน ***

(2.1). ไส้กรอง Ceramic Filtration กรองละเอียดขนาด 0.3-0.5 ไมครอน กรองเชื้่อโรคบางชนิด กรองพญาติ กรองฝุ่นหินดิน ทรายโคลน

(2.2). ไส้กรอง Carbon Block Fitration (CTO) กรองคลอรีน กลิ่น สี

(2.3). ไส้กรอง Ion Exchange Resin (REN) กรองแลกเปรี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม น้ำที่ผ่านจะมีความนุ่มนวนชวนดื่ม

***แบบที่ 3.3 กรองตระกอน ฝุ่น หิน ดิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก / กรองคลอรีน กลิ่น สี / กรองกำจัดเชื้อโรคด้วย UV ***

(3.1). ไส้กรอง Sedement Filter (PP) กรองสารแขวนลอย ตะกอน ฝุ่น หิน ดิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก

(3.2). ไส้กรอง Carbon Block Filtration (CTO) กรองกลิ่น สี คลอรีน

(3.3). ระบบ Ultraviolet Water Purification System (UV) กำจัดเชื้อโรค ที่ปนมากับน้ำ 

 เครื่องกรองน้ำ แบบ 4 ขั้นตอน คือ เป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้รับความนิยมมากพอ สมควร เนื่อสวนมาจะเป็นเครื่งที่มีรูปแบบ สวยซึ่งมีขันตอน ในการทำงานดังนี้

เครื่องกรองน้ำ RO

การทำงานของระบบ Reverse Osmosis เป็นการกรองอย่างละเอียดถึง 5 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย Sediment Filter – Carbon Filter – Cation Resin – Membrane Filter – Post Carbon ที่ให้คุณภาพน้ำสะอาดบริสุทธิ์ถึง 99.999 % ด้วยความละเอียดของไส้เมมเบรนถึง 0.0001 ไมครอน สามารถติดตั้งใต้ซิ้งค์และง่ายต่อการใช้งาน