ประเภทเครื่องกรองน้ำดื่ม

วิธีเลื่อกซื่้อเครื่องกรองน้ำ แบบใหนดี : เครื่องน้ำดื่มมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการใช้ชีิวิต ที่หลาย ๆ ท่านได้ให้ความสำคัญ กับคุณภาพของน้ำที่ผ่านการกรอง เพื่อใช้ในการดื่ม ใช้ และจำหน่าย ดังนั้น การเลื่อกซื้อ หรือเลื่อกแบบเครื่องกรองน้ำ จึงจำเข้ามาเป็นตัวกำหนด ถึงความเหมาะสมพร้อมทั้งความจำเป็น ในการเลือกหาเครือ่งกรองน้ำให้เหมาะกับการใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา นั้นเอง

"เลื่อกเครื่องกรองน้ำแบบใหนดี? ดี!!!!"

       

    เครื่องกรองน้ำดื่มให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ แบบ 1,2,3,4,5,6,7 ขั้นตอน เครื่องกรองน้ำดื่มแต่ระบบได้รับความนิยมแตกต่างกัน ตามการใช้งาน เช่น เครื่องกรองน้ำ RO เครื่องกรองน้ำ UV เครื่องกรองน้ำ UF ตามลำดับ ซี่งเครื่องกรองน้ำแต่ละแบบที่ได้รับความนิยมนั้น มีให้เหลื่อกมากมายหลายยี่ห้อ เช่น เครื่องกรองน้ำ AQUATEK เครื่องกรองน้ำ PROPURE เครื่องกรองน้ำ UNI-PURE เครื่องกรองน้ำ TREATTION ฯลฯ

       ลูกค้าที่สวนใหญ่ จะเลือกใช้บริการเครื่องกรองน้ำ จากร้าน หรือตัวแทนจำหน่าย ที่ให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ เช่น เครื่องกรองน้ำราคาถูก เครื่องกรองน้ำที่จัดส่งให้ฟรี เครื่องกรองน้ำที่ติดตั้ฟรี เครื่องกรองน้ำที่มีบริการซ่อมฟรี และ บริการถึงที่ถึงเป็น จะได้รับ ความสนใจอันดับต้น ๆ

      วิธีง่ายๆ ในการเครื่องซื้่อเครื่องกรองระบบใดให้เหมาะกับการใช้งาน ต้องคำนึงถึง เหตุผล ง่ายๆ ดังนี้

  1). คุณภาพน้ำทีี่จะน้ำมาใช้กรอง  

       - น้ำประปา = เครื่องกรองน้ำ RO , เครื่องกรองน้ำ UV, เครื่องกรองน้ำ UF

       - น้ำบาดาล  = เครื่องกรอง้ำ RO

       - น้ำจากคลอง / ห้วย /บึง = เครื่องกรองน้ำ RO

  2). เลือกเครื่องกรองน้ำ ตามระบบการกรอง คือกรองน้ำได้เล็กที่สุด > กรองน้ำได้ใหญ่สุด

       - เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse Osmosis : RO  กรองน้ำได้เล็ก 0.0001 ไมครอน

       - เครื่องกรองน้ำระบบ NaNo Filtration : NF     กรองน้ำได้เล็ก 0.001 ไมครอน

       - เครื่องกรองน้ำระบบ Untra Filtration : UF     กรองน้ำได้เล็ก 0.01 ไมครอน

       - เครื่องกรองน้ำระบบ Micro Filtration : MF     กรองน้ำได้เล็ก 0.1-10 ไมครอน