ซ่อมเครื่องกรองน้ำ iFresh ทุกอาการ 300 บาท

บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม iFresh ระบบ RO แบบ 5 ขั้นตอน

        เครื่องกรองน้ำดื่มต่างมีอายุการใช้งาน เมื่อเราใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ต้องมีการบำรุงรักษาเนื่องจากอะไหล่บางตัวมีอายุการใช้งานตามระยะ จึงมีความจำเป็นต้องมีการซ่อมเพื่อให้เครื่องทำงานปรกติ แต่หากเราไม่สามารถทำเองได้ ที่พึงแรกคื่อ เราต้องเรียกช่าง หรือผู้ที่มีความรู้เรื่องเครื่องกรองน้ำ มาบริการ

      การซ่อมเครื่องกรองน้ำ iFresh ,การเปลี่ยไส้กรอง , การเปลี่ยนไส้อะไหล่ หากทำไม่ถูกวิธี หรือผิดขั้นตอนอาจส่งผลต่อการทำงานของเครื่องกรองน้ำได้ หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือเครื่องกรองน้ำอาจเสียหายใช้งานไม่ได้ เช่น ปั้มไม่ทำงาน , ไฟฟ้าไม่เข้า, น้ำไม่ไหล่,น้ำทิ้งไหลไม่หยุดเป็นต้น

 

1).เครื่องไม่ทำงาน บ่อยครั้งเราได้รับการแจ้งซ่อมบำรุงจากลูกค้า หลังจากที่ได้ซื้ออะไหล่ / ไส้กรอง มาเปลี่ยนเอง หรือมีช่างมาเปลี่ย แล้วเครื่องกรองน้ำหยุดการทำงาน ไปโดยไม่ทรายสาเหตุ

 

2). น้ำไหล่เเบา คือ หลายท่านเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมน้ำไหลเบา ทั้งที่น้ำในถังเก็บ ยังมีเต็มถัง และพึ่งได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองมาได้ไม่นาน เช่น 1-2 เดื่อน แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไร ?

 

3). ไฟฟ้า ไม่เข้าเครื่อง หรือ ไฟฟ้าไม่แสดง / แสดงแต่ระบบน้ำงานไม่ปรกติ  คือ ทั้งหมดนี้เป็นการแจ้งให้เราทราบว่า ระบบการทำงานของเครื่องมีความผิดปรกติ แน่นอน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร็งด่วน หากเไม่ได้รับการซ่อมบำรุง จะเกิดผลเสียกับคุณภาพน้ำที่เราดื่ม จนทำให้เราเจ็บป๋วย ได้

 

สาเหตุของเครื่องกรองน้ำ iFresh (RO:AUTO-Fresher) ทำงานผิดปรกติ

 1). ไส้กรองหมดสภาพการใช้งาน / ใช้ไส้กรองไม่ได้ตามคุณภาพ  คือ ไส้กรองแต่ละยี่ห้อ มีขึดจำกัดในการใช้งาน ตามคุณภาพที่ระบบไว้

    1.1.  ไส้กรองหมดสภาพการใช้งาน จะทำให้แรงดันน้ำในระบบ ไม่สมบูรณ์ ส่งผลทำให้อะไหล่ไฟฟ้า หรือ อะไหล่ที่ควบคุมแรงทัน ชำรุดเสียหายง่าย จนทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

     1.2  ไส้กรองไม่ได้คุณภาพ ไส้กรองที่จัดจำหน่าย มีคุณสมบัติไม่เหมื่อนกัน บางยี่ห้อ / รุ่น สามารถใช้ได้กับเครื่องกรองน้ำทุกรุ่น ทุ่กยี่ห้อ แต่มีบางรุ่น(ราคาจะถูกพิเศษ) สามารถใช้ได้กับเครื่องกรองน้ำที่มีแรงดันต่ำ ๆ หากเราน้ำมาใช้กับระบบ RO ก็จะทำงานเกิดความเสียหายได้อย่างแน่นอน

    1.3.   การเปลี่ยไส้กรอง / การติดตั้ง ไส้กรอง ผิดระบบ - ผิดตำแหน่ง เหตุการนี้ จะพบ บ่อย มาก เนื่องจาก มีการระบบตำแหน่งไว้ผิด หรือ ไส่ผิดโดยไม่ได้ทังใจ และตั้งใจไส่ผิด  การกระทำเช่น ทำให้เครื่องกรองน้ำชำรุดเสีย สาย รวมถัง คุณภาพ น้ำที่ได้ ไม่เหมาะสมในการดื่ม

 

2). อะไหล่ไฟฟ้า / ประปา หมดอายุการใช้งาน  คือ อะไฟฟ้า บางชิ้นต้อได้รับการเปลี่ยนเมื่อใช้งานมาระยะหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง) หรือรอให้แสดงอาการ แล้วค่อยทำงานเปลี่ยน

  -  Low Switch คือ ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อน้ำเบา หรือน้ำขาดระบบ

  -  Higth Switch คือ ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้า เมื่อน้ำเต็มถังเก็บน้ำ

  -  กล่องควบคุม คือ ตัวจ่ายไฟฟ้าเพื่อควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งระบบ ทำงานตามที่กำหนดไฟฟ้า ซึ่งจะแจ้งให้เราทรายเมื่อมีอะไหล่ เกิดความเสียหาย

 

3). ถังเก็บน้ำ คือ ทำหน้าที่เก็บน้ำที่ผ่านระบบ RO แล้วไว้คอยจ่ายน้ำดื่ม ให้เราตอนเปิดก๊อก น้ำใช้ สาเหตุที่ทำให้ถังเก็บน้ำใช้งานไม่ได้ คือ

-  การติดตั้งที่ผิดวิธี

- การใช้งานที่ผิดวิธี

- การใช้ไส้กรองที่ไม่ได้คุณภาพ

- ระบบการทำงานของเครื่องไม่ได้คุณภาพ