เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO

Reverse Osmosis Drinking Water

     เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO เป็นระบบเครื่องกรองน้ำที่ได้รับความนิยม และมีราคาที่ประหยัด(ราคาถูก) เมื่อเที่ยบกับระบบอื่น ดูแลรักษาง่าย

ทำไมต้องใช้ระบบกรองน้ำแบบ RO ?

# เพราะเราไม่เชื่อว่าน้ำจะสะอาดพอ

# เพราะต้องการกำจัดสารอันตรายบางชนิดออกจากน้ำ

# เพราะกลัวการเชื่้อโรคติดต่อที่อาจเจือมากับน้ำ

# เพราะคุณต้องการรักษาสุขาพให้ดี

# เพราะเป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้เล็กที่สุดคือ 0.0001 ไมครอน

เครื่องกรองน้ำดื่ม RO มีการทำงาน ดังนี้