งานบริการหลังการขาย สำหรับสินค้า เครื่องกรองนับว่ามีความสำคัีญกว่า เครื่องกรองน้ำเสียอีก เนื่่องจาก"่น้ำเป็นปัจจัยที่ " ที่สำสคัญในการดำรงค์ชีวิต หากร่างกายขาดน้ำ หริือได้รับน้ำที่ไม่ดี มีสารปนเปื้อเขาสู่่เข้าร่างกาย จะทำให้ร่างกาย เซลล์บางส่วนถูกทำราย และอาจส่งผล ถึงอาจเสียชีวิต เลยก็ได้ ดังนั้้น p-water จึงเน้นสร้างงานบริการหลังการขาย ให้มีประสิทธิภาพ และให้คำปรึกษากับ ทุกท่านที่ต้องการ ไม่ว่าท่านจะซื้อสินค้ากับ เราหรือไม่ เรายินดี ให้ข้อมูลที่เป็นจริง เท่าที่เรามี เพื่อการใช้ทันสินใจ ของท่าน ที่ต้องการใช้ เครื่องกรองน้ำ และหากท่านคิดถึงสุขภาพของท่าน ต้องการให้ร่างกาย และคนที่ท่านรัก ห่วงใจ ได้รับแต่สิงที่ดี ท่านความให้่ความสำคัญกับ งานบริการเป็นหลักสำคัญ รอต่อ ครับ