ศูนย์บริการเครื่องกรองน้ำ P-WATER.COM

ให้บริการเครื่องกรองน้ำดื่ม บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำบริการอะไหล่เครื่องกรองน้ำ

ให้บริการเครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำใช้ ระบบกรองน้ำ ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลั้งการขายเครื่องกรองน้ำดื่ม ถายในบ้าน สำหนักงาน ร้านค้า

- บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำพร้อมอะไหล่ ทุกรุ่น ทุกแบบ บริการถึงที่่ทุกเขต(กรุงเทพฯ + ปริมณฑล)

- บริการเปลี่ยนพร้อมไส้กรองน้ำทุกรุ่น ทุกแบบ ด้วยไส้กรองคุณภาพได้รับการรับรอง NSF & WQA

- บริการอะไหล่ เครื่องกรองน้ำ ตู้น้ำ พร้อมส่งติดตั้ง ถึงที่