เครื่องกรองน้ำราคาประหยัดพร้อมบริการถึงที่

 

เครื่องกรองน้ำ Excel RO50GPD
สินค้าแนะนำ
7,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกรองน้ำดื่ม สำหรับครัวเรือน ระบบ อา โอ ขนาด RO50GPD แบบ 5 ดขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 1). ไส้กรอง Sediment Filter (PP) 

สามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่น ฝุ่นละออง  ตะกอน โคลน ดิน ทราย สนิมเหล็ก

 

ขั้นตอนที่ 2). ไส้กรอง Carbon Block Filter 5 micron 10" (CTO)

สามารถกรองดักจับ วัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กลิ่นสี คลอรีน

 

ขั้นตอนที่ 3). ไส้กรอง Softenner  Filter

สามารถกรอง   โดยการแหลกเปลี่ยนประจุอิออน  เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดี่ยม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวนชวนดื่ม

 

ขั้นตอนที่ 4). ไส้กรอง Reverse Osmosis :RO = 0.0001 micron

สามารถกรองโดยวิธีผ่านเนื้อยื่อ Membrane ขนาดเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาดและบริสุทธิ์

 

ขั้นตอนที่ 5). ไส้กรอง Inline Post Carbon Filter 10"

กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

 

คุณสมบัติของเครื่อง

Excel RO System

CAPACITY : 50GPD

PUMP 24 VDC : 50-75 GPD

24 VDC Transformer

 

Operating Data

- Rejection Rate             : 95+97 %

- Feed Water Pressure    :10-50 PSI

- Feed Water Temp        : 40-110*F (4-45*C)

- Feed Water pH            : 3-10