บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มทุกรุ่น ที่ยี่ห้อ ทุกแบบ บริการถึงบ้านราคาถูก
พรีออเดอร์ สินค้ายอดนิยม สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา
300.00 บาท
800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

Service

บริการเปลี่ยนใส้กรองน้ำทุกยี่ห้อ : บริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่่ม ด้วยไส้กรองแท้ ได้รับมาตราฐาน NSF และ WQA (WaterQulity)

          ให้บริการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพทุกรุ่่นทุกยี่ห้อ เช่น  โคลันดาส (colandas)กาเต้(clarta) ยูนิเพียว(unipure) มาซูม่า(mazuma) เทรตั้น(treatton) ด้วยงานบริการนอกสถานที่(บริการถึงที่ ในเขตกรุงเทพฯ + ปริมณฑล) ด้วยไส้กรองคุณภาพสูงราคาประหยัด และบริากรถูกที่สุด 300 บาท/ครัง บริการดีสุด มีบริการ   นอกจากนี้เรายังพร้อมแก้ปัญหาเครื่องกรองน้ำทุกระบบ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่นเครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอนระบบ RO UV UF มีบริการนอกสถานที่พร้อมให้คำแนะนำการเปลี่ยนใส้กรองอย่างถูกวิธีเพื่อได้น้ำดื่มที่ดีที่สุดเพราะใส้กรองน้ำจะดีแค่ไหนถ้าล้างใส้กรองไม่ถูกต้องจะได้ทำที่คุณภาพต่ำกว่าน้ำก่อนกรองเสียอีกครับ 

     P-water (พี วอเตอร์ )

   พี-วอเตอร์ ผู้ให้บริการไส้กรองน้ำดื่มคุณภาพมาตราฐาน NSF และ WQA ด้วยงานบริการ   เปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่มทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมบริการถึงบ้าน ในเขตกรุงเทพฯ + ปริมณฑล ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ในการบริการ พร้อมอะไหล่ เครื่องกรองน้ำในการบำรุง รักษา ให้เครื่องกรองน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  

    พี-วอเตอร์ ได้เพิ่มบริการ ให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยงาน บริการส่งสินค้า พร้อมบริการเก็บเงินปลายทาง ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้า และบริการได้ความปลอดภัย จากการแอบอ้างขายสินค้า และบริการ

    พี-วอเตอร์ ได้เพิ่มบริการ ให้กับลูกค้าที่สนใจงานบริการด้ายการบำรุงดูแล และรักษาคุณภาพการทำงานของเครื่องกรองน้ำ ให้มีคุณภาพสูง และได้มาตราฐาน : เราจึงเปิดบริการ ปรับแต่ อับเกรด ระบบเครื่องกรองน้ำ ให้เหมาะกับการใช้งาน

    

   คาวมสำคัญในการเปลี่ยนไส้กรอง

      ไส้กรองน้ำ : คือ ส่วนที่จะทำให้เราได้น้ำที่สะอาด และมีคุณภาพ หากไม่ได้รับการดูแล และบริการที่ถูกต้องย่อมทำให้ได้น้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำที่ไม่สะอาด และไม่หมาะสมในการดื่ม ใช้ รวมถึงทำให้ผู้ใช้ได้รับความเจ็บป่วย ตามมา

เราควรเปลี่ยไส้กรองน้ำเมื่อใด?

1). เปลี่ยนไส้กรองตามอายุที่กำหนด

2). ควรเลื่อกใช้ไส้กรองให้ตรงรุ่น หรือเลือกที่มีมาตรฐานสูงๆ ไว้ 

3). ควารเปลี่ยนตามข้อกำหนด หรือระบบเครื่องกรองนั้นๆ 

4). ควารเปลี่ยนไส้กรองให้ถูกวิธี

5). ควรเปลี่ยนไส้กรองตามระยะที่กำหนดไว้

เลือกใช้ไส้กรองที่ได้มาตรฐาน 

คุณสมบัติของไส้กรองแต่ละชนิด

1). ไส้กรอง PP เป็นไส้กรองทีทำหน้าที่กรอง สารแขวนลอย สารตะกอน กรองฝุ่น โคลน ดิน หิน ทราย กรองสนิมเหล็ก เป็นต้น

2). ไส้กรอง CTO กรองคลอรีน   กรองสี กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

3). ไส้กรอง Resin กรองแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นไออ่อน (โซเดี่ยม)  ทำให้น้ำที่ผ่านมีความนุ่นนวนชวนดื่ม

4). ไส้กรอง RO-Membrane (0.0001 micron)  กรองสารละลายขนาดเล็ก ระดับโมเลกุล (มีขนาดเล็ก 500,000 เท่าของเส้นผมคน) ทำให้น้ำที่ผ่านถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคื่อ

    4.1) น้ำดื่ม คือ น้ำที่มีความสะอาด ปราศจากสารอันตรายต่างๆ เช่น สารก่อมะเร็ง สารหนู สารตะกั่ว สารปลอด โลหะหนัก ฯลฯ และเชื่อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื่อรา ฯลฯ

    4.2) น้ำทิ้ง คือ สารที่เป็นอันตราย เชื่อโรค ต่างๆ จะถูกแยกออกจากน้ำ ไปทางน้ำเสีย (น้ำทิ้ง)

5). ไส้กรอง T/33 ทำหน้าที่กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการดื่ม

 ข้อสังเกตุ

การเหลื่อกใช้ไส้กรองที่ไม่ได้มาตราฐาน และ การเปลี่ยนที่ผิดวิธี อาจทำให้เครื่องกรองน้ำ/คุณภาพน้ำ ที่ได้ไม่ดี และส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ดื่มกิน และเครื่องกรองน้ำ ดังนี้

ผลเสียที่เกิดกับเครื่องกรองน้ำ

- เครื่องจะมีการการรั่วซึม ตามข้อต่อต่าง ๆ

- น้ำมีกลิ่น

- เครื่องอาจไม่ทำงาน / นำไม่ไหล / ไฟไม่ตัด

- ทำให้อะไหล่บางจุด มีการชำรุดเสียหาย เร็วกว่ากำหนด หรือ แต่หักได้ (เช่น กระกอกแตก / รั่ว)

ผลเสียที่มีต่อคุณภาพน้ำ

- น้ำมีกลิ่นที่ไม่ดี

- น้ำมีรสชาติที่ไม่น่าดื่ม

- ทำให้เราท้องเสีย / เป็นหวัด / หรื่ออาจถึงขั้นเจ็บป่วยได้