เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน Excel RO50GPD TW
6,900.00 บาท
7,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกรองน้ำดื่มแบบ 5 ขั้นตอน ระบบ RO/Reverse Osmosis

ขั้นตอนการกรอง แบบ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ). PP / Sediment Filter (NSF)

# ผลิตจาก > เป็นวัสดุ Polypropylene เป็นเส้นใยสังเคราะห์ พันทับกันหลายๆ ชั้นขนาดความละเอียด 5 ไมครอน

# คุณสมบัติและการใช้งาน > ทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำ เช่น ตะกอนหยาบๆ และ สารแขวนลอย ได้แก่ โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร่น้ำ ฯลฯ

# การดูแล และการซ่อมบำรุง > ให้เปลี่ยไส้กรองตามระยะ หรือไส้กรองหมดสภาพ ให้สังเกตุที่สีของไส้กรอง หากไส้กรองมีตะกอน หรือ สารแขวนลอย เกาะจนเต็มหรือน้ำไหล ช้าลงให้เปลี่ยนไส้กรองไหม่ทันที (เรียกใช้บริการจากช่างประจำ หรือ ศูนย์บริการระบบกรองน้ำ แบบ RO) อย่าปล่อยไว้อาจทำให้ระบบเครื่องเสียหายได้

ขั้นตอนที่ 2). CTO / Actvated Carbon Block Filter 

# ผลิตจาก > เป็นการน้ำพงคาร์บอนมาอัดแท่งที่อุณภูมิสูง ทำให้คาร์บอนอันแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้คาร์บอนที่เหนือกว่า คาร์บอนทั่วไป

# คุณสมบัติและเการใช้งาน > คาร์บอนชนิดอันแท่ง สารมารถกรองกลิ่น  สี  คลอรีน สารอินทรีย์ ต่าง ๆ ได้ดีกว่า และอายุการใช้งานที่ยาวนาน (เป็นไส้กรองที่มีค่า ID =800)

# การดูแล และการซ่อมบำรุง > ให้เปลียนไส้กรองตามระยะ หรือ ตาข้อกำหนดที่ติดไว้กับไส้กรอง วิธีสักเกตุ หากไส้กรองมีการตัด การไหลของน้ำจะช้าลง ระบบเครื่องจะมีเสียงดัง มากกว่า  ปกติที่เคยเป็น น้ำดีและน้ำเสีย จะหลดลง ตามส่วน *** หากไม่เข้าใจ หรือ ไม่มีความชำนานพอ ควรเรียกศูนย์ฺบริการ ที่ให้บริการระบบเครื่องกรองน้ำ แบบ RO อย่าปล่อยไว้จนไส้กรองตัดแบบสนิด เพราะจะทำให้ระบบเครื่องและไส้กรองส่วนถัดไปเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่น่าจะเป็น จนเครื่องพังในที่สุด 

ขั้นตอนที่ 3). RSN / Ion Exchange Softener Filter

ขั้นตอนที่ 4). RO-Membrane 0.0001 micron ใช้เมนเบรนแท้ คุณภาพสูง Made in USA. DOW รีเวอร์สออสโมซีสเมมเบรน เป็นตัวกรองแบบเยื่อซึ่มผ่าน (semi-permeable) ที่บางมาก และมีความพรุ่นขนาดเล็กมาก จึงต้องใช้แรงดันน้ำที่มีความเร็วสูง เพื่อให้น้ำไหลผ่าน และแยกโมเลกุลของน้ำให้ผ่านเยื่อเมมเบรน ส่วนของเหลวที่มีขนาดให้ก็จะถูกน้ำที่มีความเร็วสูงขับทิ้งทางระบบน้ำทิ้ง ระบบกรองน้ำ RO จะแบบน้ำออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

      4.1). น้ำดี คือน้ำที่ผ่านแยกสารละลายออกจากน้ำ ทำให้น้ำมีความบริสุทธิและปลอดภัย ในการบริโภค

      4.2) น้ำเสีย (น้ำทิ้ง) เป็นน้ำส่วนที่มีสารละลาย สารเคมี โละหนัก และเชื้อโรคต่าง ๆ ถูกแยกออกมา

ขั้นตอนที่ 5). ไส้กรอง T/33 โพสคาร์บอน อินไลน์ 10 นิ้ว เป็นไส้กรองคาร์บอนชนิดผงอัด ทำหน้าที่กรอง กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจหลงเหลือจากขนวนการกรองน้ำ 

ระบบกรองแบบ 5 ขั้นตอน RO 5 Stages Reverse Osmosis System

 1). POLYPROPYLENE SEDEMENT FILTER : โพลีโพรพีลีน : PP

- อายุการใช้งาน 3-8 เดือน : ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน

เป็นขั้นตอนการกรองสิ่งสกปรกในน้ำ สามารถกรองสารแขวนลอยตะกอนขนาดเล็ก ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ โดยมีจุดประสงค์เพื่อดักจับสารแขวนลอยเหล่านี้ เช่น หิน กรวด ทราย สนิมเหล็ก ตะใคร่ และฝุ่นละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองขั้นถัดไป

 2). BLOCK CARBON CARTRIDGE FILTER : แอดทิเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง (Block Carbon)

- อายุการใช้งาน 8-12 เดือน : ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน

ทำหน้าที่กรอง กลิ่น สี รส คลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ยาฆ่าแมลง(บางชนิด) เป็นอันตรายออกได้

 3). SOFTENNER FILTER : เรซิน (Resin)

- อายุการใช้งาน 8-12 เดือน : ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน

 ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดี่ยม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวนชวนดื่ม

4). REVERSE OSMOSIS MEMBERANE : รีเวิอร์สออสโมซิส : (RO)

- อายุการใช้งาน 12-24 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน

ทำหน้าที่กรองแยกสารละลายที่เป็นอันตราย และเชื้อโรคออกจากน้ำ ด้วยเทคโนโลยี่รีเวิอร์ออสโมซิส ด้วยการผ่านชั้นเนื้อเยื่อเมนเบรน ที่มีขนาดเล็ก 0.0001 ไมครอน ซึ่งต้องใช้แรงดันสูงเพื่อ แยกสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก และเชื้อโรค ทุกชนิดออกจารก โมเลกุลของน้ำ ซึ่งผลที่ได้จะทำให้มีการแยกน้ำดี และน้ำเสีย(น้ำทิ้ง) ออกจากระบบ เป็น 2 สวน

 5). INLINE POST CARBON FILTER : แอททีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง (T33)

- อายุการใชังาน 12-24 เดือน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไส้กรอง RO

ทำหน้าที่กรองขั้นสุดท้ายเพื่อกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นที่อาจเกิดจากขบวนการกรอง ช่วยปรับสภาพน้ำให้พร้อมดื่ม

 

คุณสมบัติ

- กำลังการผลิต 150 แกลลอนต่อวัน หรือ 600 ลิตร/24ชั่วโมง  25 ลิตร/ชั่วโมง

- อัตราการกำจัดสารอันตายต่างๆ ในน้ำ 97-99%

 

บริการหลังการขาย

ข้อมูลของเครื่อง

> ขนาดเครื่อง กล้าง x ยาว x สูง =  22 x 37 x 50 cm

> น้ำหนักเครื่อง Weigth             =  10 Kg

> กำลังการผลิต                       =   50GPD = 180 ลิตร ต่อ วัน / 7.5  ลิตร ต่อ ชั่วโมง

> ถังบรรจุน้ำ                           =    3.2 GL 

> ชนิดของน้ำที่ใช้ผ่านระบบกรอง =   น้ำประปา , น้ำบาดาล

> แบบการติดตั้ง                       =   แบบตั้งพื้น / แบบแขวนผนัง

> การใช้ไฟฟ้า                          = 220V > 24VDC

> ระบบหยุดการทำงานของเครื่อง  = Low Swit        = ตัดน้ำขาด/น้ำไม่ไหล

                                          = Hight Swit      = ตัดน้ำเต็มระบบ

                                          = Solenion Vale  = ตัดการไหล่ของน้ำ