บริการซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO ทุกยี่ห้อ ทุกอาการ พร้อมอะไหล่ ไส้กรอง
พรีออเดอร์ สินค้ายอดนิยม สินค้าลดราคา
299.00 บาท
800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

บริการรับซ่อมเครื่องกรองน้ำทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

ราคา 300 บาท ทุกอาการ  บริการถึงที่ในเขตกรุงเทพฯ + ปริมณฑล


 

ซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม ***/ เปลี่ยนไส้กรองน้ำ  RO:Colandas

- ถนนเจริญนคร ซอย-18

- อาการ = น้ำไม่ไหล / น้ำรั่ว /น้ำมีกลิ่น / น้ำรสชาติไม่ดี

- บิรการถึงที่พร้อมไส้กรอง + อะไหล่ 

 

 

 

ซ่อมเครื่องกรองน้ำ ที่หมูบ้าน สิวลี2 คลอง2

- บริการเปลี่ยไส้กรอง เกรด USA.

- ปรับแก้ระบบการทำงานให้เหมาะสม

- เปรี่ยนอะไหล่ไฟฟ้าที่ชำรุด

 

 

 ซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม Coway

- สถานที่ ถนนเพรชเกษม ซ.69

- ลักษะการใช้งาน : บ้านพักอาศัย

อากรที่ที่ตรวจก่อนการซ่อม

- น้ำรั่ว / อะไหล่ชำรุด

- ปัมมีเสียงดัง

- ไส้กรองหมดสภาพ (ค่าน้ำสูง)

 

 

วิเคราะห์ สาเหตุเบื่องต้น 

1. แรงดันน้ำไม่ดี

1.1. Low switch ไม่ทำงาน  คือ น้ำที่ผ่านเข้าเครื่องอาจมีแรงดันไม่พอกับ Low Switch หรือ Low switch ชำรุด เสียหาย จาการใช้งาน (หมดสภาพ / หมดอายุ)

1.2. Higth switch ไม่ทำงาน คือ  ระบบน้ำมีการขัดข้อง คุณภาพของอะไหล่บางจุดหมดสภาพการใช้งาน

3). หม้อแปลงไฟฟ้า เสื่มสภาพ คือ หม้อแปลงไฟฟ้า VDC อาจหมดอายุการใช้งาน ทำให้กำลังไฟฟ้าที่จ่ายไม่เพียงพอ กับแรงไฟฟ้าของปั้ม

4). การเชื่อ/ต่อ ระบบไฟฟ้า ชำรุด /หลุด

 

 

สาเตุปั้มไม่ทำงานมีหลายสาเหตุ

 

2). ระบบไฟฟ้า ขัดข้อง หรือชำรุด เช่น สายไฟฟ้าขาด,ข้อต่อสายไฟฟ้าไม่แน่น

3). ปั้มหมดอายุการใช้งาน

 Reverse Osmosis (RO) รีเวิร์ออสโมซิส 

      เครื่องกรองน้ำแบบ รีเวิร์ออสโมซิส( RO) คือเครื่องกรองน้ำดื่มที่มีขนาดกรองเล็กที่สุด คื่อ 0.0001 ไมครอน (เล็กกว่าเส้นผมคนเรา 500,000 เท่า) และเป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้แรงดันสูง กว่าระบบอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เครื่องกรองน้ำระบบ RO จึงต้องได้รับการดูแล และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง จากช่างที่มีความรู้เป็นพิเศษ 

 การบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำดื่ม 

(1). การเปลี่ยนไส้กรองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ คือ ไส้กรองน้ำแต่ละขั้นตอนจะมีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีสาเหตุดังนี้ 

  +  ปัญหาคุณภาพน้ำก่อนน้ำมากรอง เช่น ในบางพื้นที่ ที่มีการก่อสร้างทาง ก็อาจจะทำให้ไส้กรอง อุดตันได้ง่าย ควรมีการตรวจเช็คไห้เร็วก่วาปรกติ หรือสักเกตุการทำงานของเครื่อง ว่ามีการผิดแปลกหรือไม่  

  +  การเลือกใช้ไส้กรองที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐาน ถูกต้องตามการใช้งานของเครื่อง ก็จะส่งผลไห้เครื่องกรองน้ำ มาอายุการใช้งานที่ยาวนาน

  +  ควรมีความรู้เรื่องการเปลี่ยไส้กรอง การเปลี่ยนกรองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก มีบ่อยครั้งที่พอเปลี่ยไส้กรองแล้วเครื่องทำงานผิดปรติ หรือไม่ทำงานเลย

  + ควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับอายุของไส้กรอง การตรวจสอยสภาพไส้กรองด้วยตนเอง ก็จะช่วย ให้เราสามารถสังเกต ความ ผิดปรติของเครื่องเบื้องต้นได้

(2). เปลี่ยอะไหล่ให้พร้อมใช้งาน เช่น สารยาง ข้อต่อ ที่น้ำต้องไหล่ ผ่าน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากเกิดชำรุดหรือ เสียหาย ควรเรียเปลี่ยน ก่อนที่จะส่งผลเสียไปยังจุดอื่มต่อไป 

(3). ตรวจการทำงานของอะไหล่ที่ใช้ไฟฟ้าต่างๆ คือ ระบบ RO มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่อะไหล่ไฟฟ้า ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งหากไม่พร้อม ควรได้ หยุดและทำงานซ่อมบำรุงให้เสร็จ ก่อนการใช้งานอีกต่อไป  

  +  ไฟฟ้าไม่เข้าเครื่อง 

  +  เครื่องไม่หยุดการทำงาน

  +  เครื่องทำงาน แต่น้ำไม่ไหล

  +  เครื่องไม่ทำงานแต่น้ำไหล

  +  เครื่องทำงานดับๆ ติดๆ 

(4). การได้รับการบริากรที่ถูกต้อง คือ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายท่าน อาจคิดว่าทำเองได้ เช่น 

   + การแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุ  คือ หากการเปลี่ยนไส้กรองผิดตำแหน่ง อาจทำให้ระบบแรงดัลของน้ำผิดปรติ ทำให้เครื่องทำงานหนัก เช่น ปั้ม ทำให้ระบบไฟฟ้า เสื่อมสภาพเร็วขึ้น

   + การเลื่อกใช้ไส้กรองไม่ตรง รุ่น/แบบ คือ ใช้ไส้กรองไม่ตรงกับระบบเครื่อง (จะพบได้บ่อย ๆ ) ซึ่งผลเสียให้ระบบ เครื่องทำงานไม่ปรกติ และไส้กรองเสื่อสภาพเร็ว และรวมถึง คุณาภาพน้ำที่ได้ด้วย

   + เปลี่ยนไส้กรองไม่ได้ผิดวิธี คือ ใช้ไส้กรองที่มีคุณภาพต่ำกว่าควรจะเป็๋น ตัวอย่าง ระบบ RO50GPD เราควรใช้ RO:Membrane 50GPD แต่มีหลายทานเข้าใจผิด คิดว่า หากเราใช้ RO:Membran 150GPD ก็จะทำให้ได้น้ำมากขึ้น ซึ่งที่จรืง ต้องมีการปรับเครื่องให้เหมาะด้วย มิเช่นนั้น น้ำที่ผลิตออกมาก็จะมีคุณภาพไม่เหมาะสม หรือทำงานไม่ได้

   + การขาดควารรู้เรื่องระบบไส้กรอง คือ ไส้กรองอาจมีแบบ และชื่อเหมือนกัน แต่เราควรใช้ให้ตรงรุ่น มิเช่นนั้น จะทำให้ไส้กรอง ส่วนอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้ 

ขั้นตอนการล้างไส้กรองน้ำดื่ม

ข้อควรระหวัง

1). การล้างไส้กรอง แบบออกเป็น 4 ช่วง 

-  ช่วงที่ 1). ได้แก่ เลข 1,2,3 ใช้ระยะเวลาล้างตั้ง 15- 40 นาที ขึ้นอยู่กับ คุณภาพน้ำ และชนิดของไส้กรองหรือ เกรดของไส้กรอง

-  ช่วงที่ 2). ได้แก่ เลข 4 ใช้ระยะเวลาล้างตั้งแต่ 10-30 นาที ขั้นอยู่ กับคุณกับคุณภาพน้ำและชนิดไส้กรอง

-  ช่วงที่ 3). ได้แก่ เลขที่ 5 ใช้ระยะเวลา ตั้งแต่ 10-60 นาที่ (หรือมากกว่านั้น) ขั้นอยูกับ ความสามารถของช่าง หรือคนล้างไสกรอง

-  ช่วงที่ 4). ได้แก่ เลขที่ 6 ใช้ระยะเวลา ตั้งแต่  5-120 นาที่ (หรือมากว่านั้น) ขั้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถของช่าง หรือคนล้างไส้กรอง

**** หมายเหตุ : การเปลี่ยนไส้กรองและการล้างไส้กรองที่ทุกคนบอกว่าง่ายนิดเดี่ยว แต่ความยากมีมากกว่า ที่เราคิด ครับ ผู้ให้บริการต้องเข้าใจและรู้เรื่องระบบเครื่อง และ คุณภาพของไส้กรอง และวิธีการล้างไส้กรอง แค่นี้ เรื่องอยากให้เป็นหน้าที่เรา ให้บริการท่าน จะดีกว่า ครับผม

ศูนย์บริการรับซ่อมระบบเครื่องรกรองน้ำ แบบ RO 5 ขั้นตอน ตั้งแต่ RO50GPD / RO75GPD / RO100GPD / RO200GPD / RO300GPD เปิดรับบริการนอกสถานที่ในเขตกรุงเทพฯ ทุกเขต และเขตปริมณฑลทุกอำเภอ

*** บริการ

- ระบบไฟฟ้า แก้ไขปรับแต่ ตรวจเช็ก 

- ระบบแรงดันน้ำ แก้ไขปรับแต่ ให้เหมาะสม

- แก้ไขน้ำมีกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ เช่น กลิ่นไขเน่า กลิ่นคลอรีน กลิ่นเหม็นสาบ ฯลฯ

- แก้ไขน้ำมีรสชาติไม่พึงประสงค์ ดื่มยาก มีผุ่นตะกอนเจือปน

- แก้ไขน้ำไหล่ช้า น้ำดีได้น้อย เครื่องทำงานไม่สม่ำเสมอ ทำให้ได้น้ำที่ไม่มีคุณภาพ

- แก้ไขน้ำมีค่า pH เป็นกรด

อะไหล่หมดอายุการใช้งาน ทำให้แรงดันน้ำทำงานผิดปกติ น้ำไม่ได้คุณภาพ

การใช้ไส้กรองผิดประเภท อาจทำงไห้เครื่องทำงานผิดปกติ เกิดความเสียหายกับระบบได้

การใช้ไส้กรองที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถกรองได้ดีเยี่ยม