เครื่องกรองน้ำ TREATTON RO-50GPD (ติดผนัง)
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกรองน้ำดืี่ที่ดีสุด

 

TREATTONN - RO50GPD (แบบติดผนัง)

เครื่องกรองน้ำ TREATTON PWTT-RO50G(NSF)

         เครื่องกรองน้ำดื่ม คุณภาพสูงที่ได้รับมาตราฐานน้ำเครื่องกรองน้ำดื่ม ระดับโลก สามารถกรองน้ำให้สะอาดและบริสุทธิ์พร้อมดื่ม ด้วยระบรีเวอร์สออสโมซิส ที่มีการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ด้วยการใช้ไส้กรองและสารกรองคุณภาพสูง ได้รับรับการยอมรับโดย NSF โดยขนาดการกรองที่มีขนาดเล็ก 0.0001 ไมครอน ที่สามารถกรองสารอันตราย สารก่อมะเร็ง เชื้อโรคต่าง ๆเช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ทำให้น้ำสะอาด 99 %

คุณสมบัติ

- ขั้นตอนการกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอน

- คุณภาพของไส้กรอง มาตราฐาน NSF (PP/CTO/REN/RO/T33)

- ระบบกรองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reversr Osmsosis:RO)- ความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน (เล็ก 500,000 เท่าของเส้นผม)

- ประสิทธิภาพในการกรอง กรองสารละลายที่เป็นอันตราย / กรองเชื่อโรคต่างๆ ได้ 99.99%

- มาตราฐานคุณภาพเครื่องกรงอน้ำดื่ม WaterQuality

 

ประสิทธิของไส้กรอง

1).ไส้กรอง PP : Sedement Filter (NSF)

กรองฝุ่น สนิม และอนุภาคเล็กๆ ขนาด 5 ไมครอน

- ได้รับการรับรองโดย NSF,WQA,FDA

- อายุการใช้งาน 6-12 เดือน (มากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยุกับคุณภาพน้ำและการใช้งาน)

2).ไส้กรอง CTO : Carbon Block Filter

กรองกลิ่น สี คลอรีน และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

- ได้รับการรับรองโดย NSF,WQA,FDA

- อายุการใช้งาน 6-12 เดือน (มากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน)

3). ไส้รกรอง Resin : Softenner Filter

ทำหน้าที่กรองแลกเปลี่ยนประจุอิอ่อน ที่เป็นโซเดี่ยม (หินปูนในน้ำ)เพื่อลดความกระด้างในน้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านการกรองมีความนิ่มนวน ชวนดื่ม

- ได้รับรับการรับรองโดย NSF ,WQA  ระดับ Food Grande

- อายุการใช้งาน 6-12 เดื่อน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำและการใช้งาน)

 4). ไส้กรอง RO-Membrane (RO50GPD)

- สามารถกรองน้ำเล็ก 0.0001 ไมครอน (ซึ่งเป็นระบบกรองน้ำดื่ม ที่เล็กที่สุดในโลก / มีประสิทธิภาพในการระดับโมเลกุล)

- สารสารเคมีอันตราย / สารก่อมะเร็ง / กรองเชื่อโรคไวรัส,เชื่อแบคทีเรีย,เชื่อรา

- กรองน้ำได้สะอาดพร้อมดื่ม น้ำมีรถชาติดี ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

- อายุการใช้งาน 12-24 เดือน (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและการใช้งานจริง)

5). ไส้กรอง Post Carbon T/33

- ได้รับการรับรองโดย NSF และ WaterQulity

- ทำหน้าที่กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และช่วยปรับสภาพน้ำให้พร้อมดื่ม

- อายุการใช้งาน 12-24 เดื่อน (ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ / การใช้งานจริง)

 

การบริการหลังกานขาย

- บริการส่งฟรี (ทั่วประเทศ)

- บริการส่ง + ติดตั้ง (ในเขตกรุงเทพฯ+ปริมณฑล)

 

การรับประกันสินค้า

(1). รับประกันอะไหล่ ไฟฟ้า  = 1 ปีเต็ม

(2). รับประกันอะไหล่ / ข้อต่อ / สายน้ำ ต่างๆ = 1  ปีเต็ม

(3). รับประกันไส้กรอง PP / CTO / Resin = 30 วัน